Μαθήματα Κιθάρας

Αν ενδιαφέρεστε για μαθήματα κιθάρας και μουσικής στην Λευκωσία παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της σχολής του Κωνσταντίνου Λυρά constantinoslyras.com

Διδάσκονται όλα τα στυλ κιθάρας (κλασική, ηλεκτρική, ακουστική, φλαμένκο) για όλες τις ηλικίες. Επίσης διδάσκονται και θεωρητικά, μουσική τεχνολογία και περισσότερα.

Guitar Lessons Links